Forsiden / Nordiske elever

Nordiske elever

Nordiske elever kan søke på norske folkehøgskoler på lik linje med norske elever. På samme måte kan du som norsk statsborger søke på en folkehøgskole i et annet nordisk land.

Støtteordninger for svenske, finske, færøyske og ålandske elever

Elever fra Sverige, Finland og Færøyene søker skolemyndighetene i sitt eget land om støtte til opphold ved en folkehøgskole i Norge. Elever fra Åland søker Landskapsregjeringen om støtte.

Støtteordninger for danske elever

Danske elever (inkludert færøske og grønlandske) kan søke om stipend via Nordisk Højskolestipendium for å gå på folkehøgskole i et annet nordisk land.
Les mer om stipendet her

Støtteordninger for islandske elever

Elever fra Island kan søke stipend gjennom Foreningen Norden. Søknadsskjema og informasjon får du ved å ta kontakt med Foreningen Norden. 
Søknadsfrist er 1. juli og 1. desember.