Foredrag om rus og doping

I dag 08.11 var Politiet i Kongsberg, forebyggende enhet mot rus på Idrettsskolen og snakket til elever og personalet.

Vi fikk innblikk i ulike narkotiske stoff. Hvordan de virker, og hvilken skade de gjør. Hvordan ulike stoff virker ulikt på forskjellige personer. Hva vi kan se etter for å avsløre bruk. Hvilke kanaler ungdom bruker for å få tak i stoff. Hvor lett det er å gå fra et stoff til hardere stoff, og hvor lett det er å bli avhengig.

Hva avhengighet igjen kan medfører i forhold til sosialt nettverk som blir borte, hyppigere sykdom på kropp og sinn, økonomi som skranter, ofte etterfulgt med kriminalitet og vold og straffesaker i rettsapparatet. En stadig nedadgående spiral.

Politiet kom også inn på ungdoms vaner med å kjøpe f.eks. kosttilskudd og slankepulver billig over nettet.  Politiet forteller at både dopingpreparater og narkotika kan finnes i slike produkt.

Å ta den sjansen er det ikke verdt sett opp mot konsekvenser det kan medføre. Deres klare oppfordring er å ikke kjøpe uten at en er sikker på innholdet i produktet. Det er kjøpers ansvar, og vil ikke være straffenedsettende i en eventuell sak å si at man ikke visste.

Postverket melder til politiet dersom de fatter mistanke til at pakker kan inneholde narkotika eller andre straffbare preparater. Tollvesenet gjør det samme.

Det er flott at politiet kan komme på skolebesøk. De står oppe i hverdagen med ungdom og rus. De har førstehåndskunnskap og erfaring. Det levendegjør et slikt foredrag med situasjoner de har vært oppe i, historier de har hørt fra kollegaer, og fagkunnskap. Det gjør det sterkt og tett på.

Samtidig som de problematiserer hva du kan gjøre i din vennegjeng. Tenke ut over deg selv og ta ansvar for de rundt deg med klare holdninger mot rus.

Stor takk til Kongsberg Politi enhet for forebygging mot rus, og til Trygve Morken som gjorde dette mulig.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *