Ledig stilling som kontorleder

Fra 01. august 2019 har vi ledig stilling som kontorleder i 60 % fast stilling.

Arbeidsoppgaver

Økonomi og administrasjon herunder arbeid med budsjett, regnskap og årsoppgjør, refusjoner, fakturering, kontering og avstemning.
Overordnet ansvar for skolens kontor herunder betjene skolens sentralbord, bistå i arbeidet med elevopptak, og bistå i arbeidet med å administrere skolens utleievirksomhet. Overordet ansvar for skolens arkiv, arkivrutiner og føring av fravær hos ansatte.
Det er ønskelig med noe undervisningen og veiledning innen privat økonomi.

Les mer om stillingen på Idrettsskolens hjemmeside