Ledige lærerstillinger

Vi har følgende ledige lærerstillinger fra 01.08.2019:

  • Idrettslærer til Functional Fitness OCR i 100 % fast stilling. 100 % fast stilling med arbeid på dag, kveld og helg etter oppsatt plan.
  • Musikklærer i 56 % stilling, vikariat. Skolen vurderer sitt musikktilbud og fra 01.08.2019 er det et ledig vikariat i 56% stilling fram til 31.07.2020.

Søknadsfrist: 28. april 2019

Mer informasjon om stillingene finner du her.